Jak wystawić nową fakturę

Karol Drażyński
Opublikowane: 15 lutego 2020

DobryGabinet pozwala na szybkie i łatwe wystawianie faktur. Dzieje się tak z kilku powodów.

Po pierwsze program automatycznie uzupełnia dane adresata faktury. Po drugie dostaniesz podpowiedź, za jakie spotkania/usługi możesz wystawić fakturę. Mogą to być faktury za spotkania, które miałeś/-aś zapisane w kalendarzu. Dodatkowo mogą to również być faktury, które nie były związane z takimi wydarzeniami. Po trzecie nie musisz szukać spotkań i sprawdzać ich stawki. Te wszystkie informacje program sam za Ciebie uzupełni.

W ten sposób z DobrymGabinetem możesz szybko wystawić faktury Twoim regularnym pacjentom za odbyte spotkania. Możesz również wystawić łatwo fakturę za jednorazowe wydarzenia takie jak np. poprowadzone szkolenia, wynajem gabinetu, itp.


Otwórz menu ‚Faktury’

Widok faktury

W pierwszym kroku kliknij na przycisk Faktury z lewego głównego menu programu.

Spowoduje to otwarcie widoku faktur w prawym, głównym oknie.

Następnie wciśnij przycisk Wystaw fakturę.


Wybierz adresata faktury

Po kliknięciu Wystaw fakturę pojawi się okienko, w którym będziesz mógł/-a wybrać dla kogo jest dana faktura.

Jeśli wystawiasz na pacjenta z Twojej kartoteki wybierz opcję ‚Wybierz z listy‚. W ten sposób program automatycznie uzupełni odpowiednie pola zapisanymi danymi pacjenta. Będziesz mógł/-a również łatwo dodać do faktury odbyte spotkania.

Jeśli wystawiasz fakturę np. za jednorazową usługę, jak np. szkolenie, które ostatnio prowadziłeś/-aś wybierz opcję Wpisz ręcznie. Wówczas wszystkie dane możesz wpisać ręcznie.

Wybierz dla kogo wystawiasz fakturę
Wybierz adresata faktury.

Wybierz z listy

Jeśli wybrałeś/-aś opcję Wybierz z listy w następnym kroku pojawi się okienko wyboru pacjenta, dla którego wystawiasz daną fakturę.

Wybór adresata faktury z dostępnych pacjentów.

Po wybraniu pacjenta zobaczysz wzór faktury uzupełniony o dane pacjenta w sekcji Nabywca. Jeśli nie wiesz jak to zrobić kliknij i przeczytaj jak możesz zmienić dane pacjenta.

Wzór faktury z danymi pacjenta.
Wzór faktury uzupełniony danymi pacjenta.

Na widocznym wzorze faktury możesz zmienić:

 • Datę wystawienia,
 • Datę sprzedaży,
 • Dodać lub zmienić dane Nabywcy,

Jeśli zmienisz datę wystawienia to stosownie do nowej daty program zasugeruje nowy, kolejny numer faktury dla danego miesiąca.

Jeśli w rubryce Nabywca brakuje danych to warto je w tym miejscu uzupełnić. Raz poprawione lub uzupełnione dane zostaną zapamiętane i użyte następnym razem.

Aby dodać pozycje na fakturze kliknij przycisk Dodaj wiersz. Po kliknięciu pojawia się linia, w której możesz wybrać czy chcesz dodać minione spotkania czy wpisać pozycję ręcznie.

Po kliknięciu Wybierz z listy pojawia się lista odbytych spotkań, który nie były dotychczas uwzględnione na żadnej fakturze. W ten sposób program pozwala Ci zachować porządek. Masz pewność, że nie wystawisz dwa razy faktury za te same spotkania. Poza tym na pierwszy rzut oka widzisz jakie były spotkania, w jakim terminie oraz w jakiej cenie.

Wybierz te spotkania, które chcesz umieścić na fakturze.

Każde spotkanie to osobna pozycja na fakturze

Jeśli chcesz, aby każde spotkanie było osobnym wpisem na fakturze wybierz pierwsze spotkanie i wciśnij przycisk Dodaj. Następnie ponownie wybierz przycisk Wybierz z listy i ponownie dodaj kolejne spotkanie.

W ten sposób każde spotkanie będzie osobną pozycją na fakturze.

Wszystkie spotkania jako jedna pozycja na fakturze

Możesz również wybrać kilka spotkań i dodać je na raz. Wówczas zostaną zawarte jako jedna pozycja na fakturze. Faktura będzie zawierała adekwatne informacja ile sztuk oraz w jakiej cenie zawiera dana pozycja.

Uwaga: jeśli wybierze spotkania o różnych stawkach to wówczas na fakturze pojawi się ilość 1 i cena jednostkowa będąca sumą wszystkich wybranych przez Ciebie spotkań.

Dodaj ręcznie nową pozycję

Jeśli wybierzesz przycisk Wpisz ręcznie będziesz mógł/-a ręcznie uzupełnić pozycję na fakturze. Wówczas możesz samemu uzupełnić każdą wartość tj.

 • Nazwę usługi,
 • Jednostkę,
 • Ilość,
 • Cenę jednostkową,
 • Stawkę VAT,

Na podstawie wprowadzonych danych program sam obliczy kwotę brutto i podsumuje wartość faktury.

Terminy i płatności

Na każdej fakturze możesz dodać:

 • Datę wystawienia,
 • Datę sprzedaży,
 • Termin zapłaty,
 • Sposób płatności,
 • Odnotowanie płatności za fakturę

Domyślnie termin zapłaty jest ustawiany na 7 dni.

Wystaw fakturę

Jeśli wszystko się zgadza możesz kliknąć przycisk Wystaw fakturę w prawym górnej części ekranu. Przed wystawieniem upewnij się, że wszystkie dane są poprawne. Raz wystawionej faktury nie możesz usunąć. Również zakres zmian jest ograniczony na wystawionej fakturze. Jest to koniecznie aby zachować zgodność z przepisami fiskalnymi.

Kliknij tutaj jeśli chcesz przeczytać jak możesz wydrukować fakturę lub wysłać ją mailem.

Oceń artykuł

Ostatnio na blogu